Odpowiadamy

  • Odpowiadamy zagadka 3

    Miasto przedsztawione na ilustracji to Samarkanda w Uzbekistanie.

    Zagadka nr 3:Brama Isztar. Obecnie znajduje się w Muzeum Pergamońskim w Berlinie. Wybudowana w Babilonie jako brama półnpcna miasta.